LATITUDE Psoriasis Studies

juridisks paziņojums

Piekrišana līgumam. Uz Jūsu piekļuvi [latitudepsoriasis.com/LV] tīmekļa vietnei (“Vietne”), ko uztur Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com), un tās izmantošanu attiecas tālāk minētie noteikumi un nosacījumi, kā arī visi piemērojamie tiesību akti. Piekļūstot Vietnei un pārlūkojot to, Jūs pieņemat un bez ierobežojumiem piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kā arī atzīstat, ka jebkuri citi līgumi starp Jums un Clinical Trial Media ir aizstāti un tiem nav nekāda spēka vai ietekmes attiecībā uz Jūsu piekļuvi Vietnei un tās izmantošanu. 

Izmantošanas apjoms. Clinical Trial Media uztur Vietni Jūsu personas informācijai, izglītībai un saziņai. Pārlūkojiet Vietni bez bažām. Jūs varat lejupielādēt Vietnē redzamos materiālus tikai nekomerciālai, personīgai lietošanai ar nosacījumu, ka Jūs saglabājat visus autortiesību un citus īpašumtiesību paziņojumus uz materiāliem. Taču jūs nedrīkstat izplatīt, pārveidot, pārsūtīt, atkārtoti izmantot, pārpublicēt vai izmantot Vietnes saturu, tostarp tekstu un attēlus, komerciāliem mērķiem bez Clinical Trial Media rakstiskas atļaujas. Jūs apzināties, ka Clinical Trial Media neapgalvo, ka Vietnes informācija ir piemērota vai pieejama izmantošanai vietās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, un piekļuve Vietnei no teritorijām, kurās Vietnes saturs var būt nelikumīgs vai nepiemērots, ir aizliegta. Tie, kas izvēlas piekļūt vietnei no citām atrašanās vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. 

Nav medicīnisku konsultāciju. Vietne nesniedz medicīniskas konsultācijas. Ar ierobežotiem izņēmumiem visi Vietnē apspriestie produkti ir pieejami tikai pēc licencēta veselības aprūpes speciālista nozīmējuma. Vietne nenodarbojas ar medicīnisku vai līdzīgu profesionālu pakalpojumu vai konsultāciju sniegšanu, un Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta, lai aizstātu veselības aprūpes sniedzēja medicīniskās konsultācijas. Ja vēlaties vai Jums ir nepieciešami šādi pakalpojumi vai konsultācijas, jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu vai profesionālu veselības aprūpes sniedzēju. 

Autortiesību aizsardzība. Jums jāpieņem, ka viss, ko redzat vai lasāt Vietnē, ir aizsargāts ar autortiesībām, ja vien nav norādīts citādi, un to nedrīkst izmantot bez Vietnes rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos noteikumos un nosacījumos vai Vietnes tekstā. Vietne negarantē un neapliecina, ka Vietnē redzamo materiālu izmantošana nepārkāps trešo pušu, kas nepieder vietnei vai nav saistītas ar to, tiesības. 

Preču zīmes. Vietnē redzamās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi un pakalpojumu zīmes (kopā sauktas par “Preču zīmēm”) ir reģistrētas un nereģistrētas Clinical Trial Media un citu uzņēmumu preču zīmes. Nekas, kas atrodas šajā Vietnē, nav interpretējams kā netieša, saskanīgas rīcības principa (estoppel) vai kā citādi piešķirama licence vai tiesības izmantot jebkuru Vietnē redzamo Preču zīmi bez Clinical Trial Media vai jebkuras trešās puses, kurai var piederēt Vietnē redzamās preču zīmes, rakstiskas atļaujas. Jums ir stingri aizliegts izmantot Vietnē redzamās Preču zīmes vai jebkuru citu Vietnes saturu, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos noteikumos un nosacījumos. Jums arī jāņem vērā, ka Clinical Trial Media aktīvi īsteno savas intelektuālā īpašuma tiesības pilnā likuma apjomā, tostarp pieprasot kriminālvajāšanu. 

Garantijas izslēgšana. Lai arī Clinical Trial Media pieliek saprātīgas pūles, lai Vietnē iekļautu precīzu un atjauninātu informāciju, Clinical Trial Media nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus par tās precizitāti. Clinical Trial Media neuzņemas nekādas saistības vai atbildību ne par kādām kļūdām vai izlaidumiem Vietnes saturā. Neierobežojot iepriekš minēto, viss saturs Vietnē tiek nodrošināts “TĀDS, KĀDS TAS IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. Ņemiet vērā, ka dažas jurisdikcijas var neatļaut netiešo garantiju izslēgšanu, tāpēc daži no iepriekš minētajiem izņēmumiem var uz Jums neattiekties. Lai uzzinātu par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz netiešo garantiju izslēgšanu, skatiet vietējos tiesību aktus. 

Atbildības ierobežojums. Jūs uzņematies risku par Vietnes izmantošanu un pārlūkošanu. Ne Vietne, ne kāda cita puse, kas iesaistīta Vietnes izveidē, izstrādē vai nodrošināšanā, nav atbildīga ne par kādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem zaudējumiem vai zaudējumu kompensācijām, kas radušies, Jums piekļūstot Vietnei vai to izmantojot. Vietne un/vai Clinical Trial Media neuzņemas nekādu atbildību un nav atbildīgi ne par kādiem bojājumiem vai vīrusiem, kas var inficēt Jūsu datortehniku vai citu īpašumu, jo Jūs piekļūstat, izmantojat vai pārlūkojat Vietni vai lejupielādējat jebkādus materiālus, datus, tekstu vai attēlus no Vietnes. 

Aizliegta pārsūtīšana. Noteiktas Vietnes daļas var ļaut jums piekļūt tiešsaistes forumiem un iesniegt e-pasta ziņojumus vai citādi sniegt atsauksmes Vietnei. Clinical Trial Media neapstiprina un īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par jebkādu saturu, kas ietverts šajos forumos. Jūs nedrīkstat publicēt vai pārsūtīt nekādus nelikumīgus, draudošus, apmelojošus, neslavu ceļošus, piedauzīgus, nepiedienīgus, musinošus, pornogrāfiskus vai zaimojošus materiālus vai jebkādus materiālus, kas varētu veidot vai veicināt rīcību, kas tiktu uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu, izraisītu civiltiesisko atbildību vai citādi pārkāptu jebkuru likumu. Turklāt Jums ir aizliegts publicēt vai pārsūtīt jebkādu informāciju, kas a) pārkāpj citu personu tiesības vai pārkāpj viņu konfidencialitātes vai publicitātes tiesības, b) ir aizsargāta ar autortiesībām, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām, ja vien šādu tiesību īpašnieks nav izsniedzis rakstisku atļauju, c) satur vīrusu, kļūdu vai citu kaitīgu elementu vai d) tiek izmantota, lai nelikumīgi slepeni vienotos ar citu personu par tirdzniecības vai konkurences ierobežošanu. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies autortiesību, preču zīmju vai citu īpašumtiesību pārkāpuma rezultātā, vai par jebkuru citu kaitējumu, kas radies, Jums lietojot Vietni. 

Iesniegšanas izmantošana. Jebkurus personas datus (tostarp PIHI), kas saistīti ar Vietnes elektronisko saziņu, regulē Vietnes konfidencialitātes politika. No otras puses, jebkura saziņa vai materiāls, ko jūs pārsūtāt Vietnei pa elektronisko pastu vai citādi, ieskaitot jebkādus datus, kas nav personas informācija, jautājumus, komentārus, ieteikumus vai tamlīdzīgi, ir un tiks uzskatīts par nekonfidenciālu materiālu bez īpašumtiesībām. Jūs saprotat, ka jebkuru šādu saziņu vai materiālu, ko jūs pārsūtāt vai publicējat, Clinical Trial Media vai tā saistītie uzņēmumi var izmantot jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai reproducēšanai, izpaušanai, pārsūtīšanai, publicēšanai, pārraidīšanai un pārnešanai. Turklāt Clinical Trial Media var brīvi izmantot jebkādas idejas, jēdzienus, zinātību, procesus vai metodes, kas ietvertas jebkurā komunikācijā, kuru jūs nosūtāt Vietnei, jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai produktu un pakalpojumu izstrādei, ražošanai, mārketingam un pārdošanai, izmantojot šādas idejas, jēdzienus, zinātību, procesus vai metodes. 

Saites uz citām vietnēm. Uzņēmums Clinical Trial Media nav pārskatījis visas vietnes, kas saistītas ar Vietni, un nav atbildīgs par jebkuru no ārpus vietnes lapām vai citu vietņu, kas saistītas ar Vietni, saturu. Jūs pats uzņematies risku par saišu veidošanu uz citām lapām ārpus vietnes vai uz citām vietnēm. Kad esat izveidojis saiti uz citu vietni, noteikti pārskatiet jaunās vietnes juridisko paziņojumu un konfidencialitātes politiku. Tā var atšķirties no tās, kas pārvalda Vietni. 

Līguma grozīšana. Clinical Trial Media var jebkurā laikā pārskatīt šī līguma noteikumus un nosacījumus, kas regulē Vietnes lietošanu. Ja tiek mainīts kāds no šajā Juridiskajā paziņojumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem, grozītais paziņojums tiek publicēts Vietnē. Jums ir saistoša katra šāda pārskatīšana, un tāpēc Jums periodiski jāpārskata šie noteikumi un nosacījumi.

© 2023–2024 Clinical Trial Media. Visas tiesības paturētas

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimize site functionality and give you the best experience. Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences. 

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy

By continuing to access this website, you are giving us consent to collect cookies.