LATITUDE Psoriasis Studies

Jogi nyilatkozat

A Megállapodás elfogadása. A Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com) által üzemeltetett [latitudepsoriasis.com] honlap („Honlap”) megnyitására és használatára az alábbi feltételek és jogszabályok vonatkoznak. A Honlaphoz való hozzáféréssel és a Honlap böngészésével Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja a feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az Ön és a Clinical Trial Media közötti bármely más megállapodás ezzel érvényét veszíti, és nem hatályos a Honlaphoz való hozzáférés és a Honlap használata tekintetében. 

A felhasználás köre. A Clinical Trial Media a Honlapot az Ön személyes tájékoztatása, oktatása és kommunikációja céljából tartja fenn. Kérjük, böngésszen bátran a Honlapon. A Honlapon megjelenő anyagokat kizárólag nem kereskedelmi, személyes használatra töltheti le, feltéve, hogy az anyagokon található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést megtartja. A Clinical Trial Media írásos engedélye nélkül azonban nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, használhatja fel újra, teheti közzé újra vagy használhatja a Honlap tartalmát kereskedelmi célokra, beleértve a szöveget és a képeket is. Ön tudomásul veszi, hogy a Clinical Trial Media nem vállalja, hogy a Honlapon található információk megfelelőek vagy elérhetőek az Egyesült Államokon kívüli helyeken történő felhasználásra, és tilos a Honlaphoz való hozzáférés olyan területekről, ahol a Honlap tartalma illegális vagy nem helyénvaló lehet. Azok, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Honlaphoz, mindezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a vonatkozó helyi törvények betartásáért. 

Nincs orvosi tanácsadás. A Honlap nem nyújt orvosi tanácsadást. Kevés kivételtől eltekintve a Honlapon tárgyalt termékek csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által kiállított receptre kaphatók. A Honlap nem foglalkozik orvosi vagy hasonló szakmai szolgáltatások vagy tanácsadás nyújtásával, és a Honlapon található információk nem helyettesítik az egészségügyi szolgáltató által nyújtott orvosi tanácsadást. Ha ilyen szolgáltatásra vagy tanácsadásra van szüksége, haladéktalanul forduljon orvoshoz vagy hivatásos egészségügyi szolgáltatóhoz. 

Szerzői jogi védelem. Feltételeznie kell, hogy minden, amit a Honlapon lát vagy olvas, szerzői jogvédelem alatt áll – kivéve ha mást jelzünk –, és a Honlap írásos engedélye nélkül nem használható fel a jelen feltételekben vagy a Honlapon található szövegben foglaltakon kívül másra. A Honlap nem szavatolja és nem állítja, hogy a Honlapon megjelenő anyagok használata nem sérti a Honlap tulajdonában nem lévő vagy azzal kapcsolatban nem álló harmadik felek jogait. 

Védjegyek. A Honlapon megjelenő védjegyek, kereskedelmi nevek, logók és szolgáltatási védjegyek (együttesen: Védjegyek) a Clinical Trial Media és mások bejegyzett és be nem jegyzett védjegyei. A Honlapon található semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, mintha a Clinical Trial Media vagy a Honlapon megjelenő Védjegyek harmadik fél tulajdonosa írásos engedélye nélkül hallgatólagosan vagy más módon engedélyt vagy jogot adna a Honlapon megjelenő Védjegyek használatára. A Honlapon megjelenített Védjegyek vagy a Honlapon található bármely más tartalom használata szigorúan tilos, kivéve a jelen feltételekben foglaltak szerint. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Clinical Trial Media agresszívan érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait a törvény teljes körű betartásával, beleértve a büntetőjogi felelősségre vonást is. 

A szavatosság kizárása. Bár a Clinical Trial Media észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg a Honlapon, a Clinical Trial media nem vállal garanciát vagy biztosítékot azok pontosságára vonatkozóan. A Clinical Trial Media nem vállal felelősséget a Honlap tartalmában található hibákért vagy kihagyásokért. A fentiek korlátozása nélkül a Honlapon mindent az ADOTT ÁLLAPOTBAN bocsátunk az Ön rendelkezésére, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ALKALMASSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁIT. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos szavatosságok kizárását, így a fenti kizárások némelyike nem feltétlenül vonatkozik Önre. Ellenőrizze a helyi jogszabályokat a hallgatólagos szavatosságok kizárására vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban. 

A felelősség korlátozása. A Honlapot saját felelősségre használja és böngészi. Sem a Honlap, sem a Honlap létrehozásában, előállításában vagy szállításában részt vevő bármely más fél nem felelős semmilyen közvetlen, véletlen, következményes, közvetett vagy büntető jellegű kárért, amely a Honlaphoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered. A Honlap és/vagy a Clinical Trial Media nem vállal felelősséget, és nem felel a Honlaphoz való hozzáférés, annak használata vagy böngészése, illetve a Honlapról történő bármilyen anyag, adat, szöveg vagy kép letöltése miatt az Ön számítógépes berendezését vagy egyéb tulajdonát érő károkért vagy vírusokért. 

Tiltott megosztások és továbbítások. A Honlap bizonyos területei lehetővé tehetik az internetes fórumokhoz való hozzáférést és e-mailek elküldését, vagy hogy más módon visszajelzést adjon a Honlap számára. A Clinical Trial Media nem támogatja az itt megjelenő tartalmakat, és kifejezetten kizárja a felelősséget az ilyen fórumok tartalmáért. Ön nem tehet közzé és nem továbbíthat semmilyen jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, illetlen, uszító, pornográf vagy trágár anyagot, illetve semmilyen olyan anyagot, amely bűncselekménynek minősülő, polgári jogi felelősségre vonást eredményező vagy más módon törvénysértő magatartást valósíthat meg vagy ösztönözhet. Ezen túlmenően tilos olyan információt közzétenni vagy továbbítani, amely (a) sérti mások jogait, vagy sérti a magánéletükhöz vagy nyilvánossághoz fűződő jogaikat, (b) szerzői jog, védjegy vagy más tulajdonjog által védett, kivéve, ha rendelkezik az ilyen jog tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélyével, (c) vírust, hibát vagy más káros elemet tartalmaz, vagy (d) jogellenes összejátszásra szolgál más személy ellen a kereskedelem vagy a verseny korlátozására. A szerzői jog, védjegy vagy egyéb tulajdonjog megsértéséből eredő károkért, illetve a Honlap használatából eredő bármely más kárért kizárólag Önt terheli a felelősség. 

A beküldött közlemények és anyagok felhasználása. A Honlapon beküldött elektronikus kommunikációban szereplő személyes adatokra (beleértve a személyes, azonosítható egészségügyi információkat) a Honlap Adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Másrészt az Ön által a Honlapnak elektronikus levélben vagy más módon továbbított bármely közlemény vagy anyag, beleértve a nem személyes adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat és hasonlókat, nem bizalmas és nem védett adatnak minősül, és a kezelése ennek megfelelően történik. Ön tudomásul veszi, hogy a Clinical Trial Media vagy annak leányvállalatai bármilyen céllal felhasználhatják az Ön által továbbított vagy közzétett ilyen közleményeket vagy anyagokat, beleértve többek között a reprodukálást, közzétételt, továbbítást, publikálást, sugárzást és megjelenítést. A Clinical Trial Media továbbá szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t, eljárást vagy technikát, amely az Ön által a Honlapon beküldött bármely közleményben szerepel, bármilyen célra, beleértve többek között az ilyen ötleteket, koncepciókat, know-how-t, eljárásokat vagy technikákat felhasználó termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását, marketingjét és értékesítését. 

Más honlapokra mutató hivatkozások. A Clinical Trial Media nem tekintette át a Honlapon hivatkozott összes többi honlapot, és nem felelős a Honlapon kívüli oldalak vagy a Honlapon hivatkozott más honlapok tartalmáért. A hivatkozott honlapokat saját felelősségére nyissa meg. Ha megnyit egy másik honlapot, feltétlenül olvassa el az adott honlap jogi nyilatkozatát és adatvédelmi szabályzatát. Ezek ugyanis eltérhetnek a mi Honlapunkon találhatóktól. 

A Megállapodás módosítása. A Clinical Trial Media bármikor dönthet úgy, hogy módosítja a Honlap használatát szabályozó jelen megállapodás feltételeit. Amennyiben a jelen Jogi nyilatkozatban található feltételek változnak, a módosított nyilatkozat felkerül a Honlapra. A módosítások kötelező érvényűek Önre vonatkozóan, ezért érdemes időnként áttekinteni ezeket a feltételeket.

© 2023–2024 Clinical Trial Media. Minden jog fenntartva.

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimize site functionality and give you the best experience. Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences. 

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy

By continuing to access this website, you are giving us consent to collect cookies.