LATITUDE Psoriasis Studies

NASMĚŘUJTEpříznaky lupénky JINAM.

NASMĚŘUJTEpříznaky lupénky JINAM.

Pokud se Vám život s ložiskovou lupénkou zdá jako cesta bez cíle,

možná je na čase zkusit jinou pěšinu. Studie lupénky LATITUDE posuzuje hodnocený perorální přípravek (tabletu) pro dospělé se středně závažnou až závažnou ložiskovou lupénkou. Zjistěte, zda se můžete zúčastnit.

Věděli jste?

Lidé s lupénkou jsou náchylnější na další nemoci, včetně onemocnění srdce, mozkové příhody, metabolického syndromu a deprese.1
Někdy jsou příznaky lupénky mírné, ale věděli jste, že 1 z 5 lidí má středně závažný až závažný průběh?2 Vědci hledají způsoby, jak jim pomoci.
Lupénka může být skrytý dopad na Váš každodenní život. Vidíme to. Důkazy naznačují, že lidé s jinou barvou pleti s lupénkou, bez ohledu na to, jak je závažná, zaznamenali větší dopad na kvalitu života.3
Lupénka je mezi lidmi s jinou barvou pleti poddiagnostikovaná kvůli jiným projevům nemoci.1 Proto je důležité, aby lidé ze všech komunit byli zastoupeni v klinickém výzkumu.
Nikdy není pozdě nasměrovat symptomy lupénky jinam – lupénka se vyskytuje u dospělých mezi 45 a 64 lety více než v jiných věkových skupinách.2

Zvolte jinou cestu k úlevě lupénky se studií lupénky LATITUDE.

Studie lupénky LATITUDE se můžete zúčastnit, pokud splňujete tato kritéria:

jste starší
18 let,
byla Vám nejméně před 6 měsíci diagnostikována středně závažná až závažná lupénka,
máte zájem o hodnocený perorální (užívaný ústy) přípravek,
dříve jste neužíval/a přípravek Otezla®.

Pokud máte o účast ve studii zájem, zkoušející lékař nebo tým studie s Vámi projde další kritéria.

Způsobilým účastníkům bude bezplatně poskytnuta péče související se studií a také léčba. Účastníci mají možnost úhrady nákladů na cestování a s tím spojené výdaje.

What if you could potentially impact the 125 million people worldwide (2–3% of the entire population) with psoriasis?1 Embrace the future of psoriasis care with the LATITUDE Psoriasis Studies.

Účast v klinickém výzkumu lupénky má dopad na 125 milionů lidí na celém světě (2–3 % celé populace) s lupénkou.1  Otevřete dveře budoucnosti léčby lupénky se studií lupénky LATITUDE.

O studii lupénky LATITUDE

Otevřete dveře budoucnosti léčby lupénky se studií lupénky LATITUDE. Tento program posuzuje hodnocený perorální přípravek (tabletu) pro dospělé se středně závažnou až závažnou ložiskovou lupénkou.

Hodnocená léčba funguje tak, že pomáhá kontrolovat zánětlivé signály, o kterých je známo, že přispívají k hromadění ložiskové lupénky. Účastníci obdrží hodnocenou léčbu, Otezla®* (schválenou perorální léčbu na středně závažnou až vážnou ložiskovou lupénku), nebo placebo (látku, která vypadá jako hodnocená léčba, ale neobsahuje žádné aktivní složky) a přitom absolvují různé testy a procedury v rámci studie. 

Účastníci původně přiřazení k placebu, kteří budou mít během studie stále aktivní onemocnění, budou mít možnost přejít na hodnocenou léčbu. Veškerá hodnocená léčba bude podávána ve formě perorálních tablet. 

* Otezla® je registrovaná ochranná známka společnosti Amgen Inc.

Účastníci ani tým studie nebude vědět, zda účastníci dostávají hodnocenou léčbu, schválenou perorální léčbu nebo placebo. V průběhu 1 roku absolvují účastníci 20 naplánovaných studijních kontrol.

© 2023–2024 Clinical Trial Media. Všechna práva vyhrazena.

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimize site functionality and give you the best experience. Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences. 

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy

By continuing to access this website, you are giving us consent to collect cookies.