LATITUDE Psoriasis Studies

Odwróćswoje objawy łuszczycy

Odwróćswoje objawy łuszczycy

Jeśli masz poczucie, że Twoja droga do wyleczenia łuszczycy plackowatej to podróż bez celu,

być może czas sprawdzić inny kierunek. W badaniach LATITUDE dotyczących łuszczycy oceniany jest doustny lek eksperymentalny (tabletka) dla dorosłych z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Sprawdź, czy możesz się zakwalifikować.

Czy wiesz, że…

Osoby z łuszczycą są obarczone większym ryzykiem zachorowania na inne choroby współistniejące, w tym choroby serca, udar, zespół metaboliczny i depresję1.
Czasami objawy łuszczycy są łagodne, ale czy wiesz, że u jednej osoby na pięć choroba ma nasilenie od umiarkowanego do ciężkiego2? Badacze szukają sposobu, by im pomóc.
Łuszczyca może mieć nieoczywisty wpływ na codzienne życie. Obserwujemy to. Dowody naukowe wskazują, że osoby rasy innej niż biała chore na łuszczycę, niezależnie od stopnia jej nasilenia, odczuwają w większym stopniu wpływ choroby na ich codzienne życie3.
Łuszczyca nie jest w dostatecznym stopniu rozpoznawana u osób rasy innej niż biała ze względu na różnice w objawach choroby1. Dlatego to takie ważne, aby osoby ze wszystkich społeczności były reprezentowane w badaniach klinicznych.
Nigdy nie jest za późno, aby odwrócić objawy łuszczycy – łuszczyca występuje u dorosłych w wieku od 45 do 64 lat częściej niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej2.

Wybierz inną drogę do celu, jakim jest potencjalne złagodzenie objawów łuszczycy, dzięki badaniom LATITUDE dotyczącym łuszczycy.

Możesz mieć szansę zakwalifikować się do bada LATITUDE dotyczących łuszczycy, jeśli spełniasz następujące warunki:

masz co najmniej 18 lat;
rozpoznano u Ciebie łuszczycę plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego co najmniej 6 miesięcy temu;
jesteś zainteresowany/ zainteresowana przyjmowaniem doustnego leku eksperymentalnego;
nie stosowałeś/ stosowałaś wcześniej leku Otezla®.

Jeśli wyrazisz zainteresowanie udziałem w badaniu, lekarz prowadzący badanie lub członek zespołu badawczego oceni wspólnie z Tobą dodatkowe kryteria.

Zakwalifikowane osoby będą otrzymywać bezpłatnie wszystkie leki związane z badaniem i zostaną objęte bezpłatną opieką medyczną w ramach badania. Uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu.

What if you could potentially impact the 125 million people worldwide (2–3% of the entire population) with psoriasis?1 Embrace the future of psoriasis care with the LATITUDE Psoriasis Studies.

Udział w badaniach klinicznych dotyczących łuszczycy może mieć wpływ na 125 milionów ludzi na całym świecie (2–3% całej populacji) żyjących z łuszczycą1. Wpłyń na przyszłą opiekę nad osobami z łuszczycą dzięki udziałowi w badaniach LATITUDE dotyczących łuszczycy.

Informacje o badaniach LATITUDE dotyczących łuszczycy

Wpłyń na przyszłą opiekę nad osobami z łuszczycą dzięki udziałowi w badaniach LATITUDE dotyczących łuszczycy. W programie badań oceniany jest doustny lek eksperymentalny (tabletka) dla dorosłych z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Lek eksperymentalny działa poprzez pomoc w kontrolowaniu sygnałów stanu zapalnego, które przyczyniają się do występowania zmian związanych z łuszczycą plackowatą. Uczestnicy będą otrzymywać lek eksperymentalny Otezla®* (zatwierdzony lek doustny przeznaczony do leczenia łuszczycy plackowatej o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego) albo placebo (substancję wyglądającą jak lek eksperymentalny, ale nie zawierającą żadnych składników aktywnych) oraz będą poddawani różnym testom i czynnościom w ramach badania. 

Uczestnicy początkowo przydzieleni do grupy otrzymującej placebo, których choroba pozostanie aktywna w trakcie badania, będą mieć możliwość przejścia na leczenie lekiem zawierającym substancję czynną. Wszystkie badane leki będą mieć postać tabletek doustnych.

* Otezla® to zarejestrowany znak towarowy należący do Amgen Inc.

Ani uczestnicy, ani personel badania nie będą wiedzieć, czy uczestnicy otrzymują lek eksperymentalny, zatwierdzony lek doustny, czy placebo. Uczestnicy wezmą udział w maksymalnie 20 planowych wizytach w okresie około roku. 

© 2023–2024 Clinical Trial Media. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimize site functionality and give you the best experience. Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences. 

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy

By continuing to access this website, you are giving us consent to collect cookies.